Описание книги Техникалық термодинамика
list_alt
Содержание
library_books
Текст книги
video_library
Видео лекции
3d_rotation
3D Анимации
emoji_objects
Задачи
live_help
Тесты
Саттинова Замира Канаевна
Техникалық термодинамика
Оқулық термодинамиканың заңдарын, Карноның тура және қайтымды циклдарын, сипаттаушы функциялар мен термодинамикалық потенциалдар, су буы және оның қасиеті, жылулық машина-іштен жану двигателінің, газтурбиналы циклдары, бу қондырғыларын, газ ағыны термодинамикасын, компрессорлық, мұздатқыш машиналары, химиялық термодинамика элементтерін, плазма термодинамикасын қарастыратын 12 тараудан тұрады. Оқулық «жылуэнергетика» мамандығы студенттеріне техникалық термодинамика курсын терең меңгеру үшін арналаған.