Издательство Эпиграф - Book description Техникалық термодинамика
Саттинова Замира Канаевна Техникалық термодинамика
Оқулық термодинамиканың заңдарын, Карноның тура және қайтымды циклдарын, сипаттаушы функциялар мен термодинамикалық потенциалдар, су буы және оның қасиеті, жылулық машина-іштен жану двигателінің, газтурбиналы циклдары, бу қондырғыларын, газ ағыны термодинамикасын, компрессорлық, мұздатқыш машиналары, химиялық термодинамика элементтерін, плазма термодинамикасын қарастыратын 12 тараудан тұрады. Оқулық «жылуэнергетика» мамандығы студенттеріне техникалық термодинамика курсын терең меңгеру үшін арналаған.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Problems
Problems
Tests
Tests