Издательство Эпиграф - Book description Жалпы иммунология
Сейтханова Бибигуль Толегеновна Жалпы иммунология
Оқулық ҚРМЖМБС 03.07.475-2006 « Жалпы медицина» мамандығы студенттері үшін негізгі оқулық ретінде ал 5В110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша ҚР 2012 жылғы мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты, 5В110400-«Медициналық профилактикалық ісі» мамандығы бойынша ҚР -2009 жылғы, 5В110100 – «Мейірбике ісі» 2012 жылғымемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша қосымша оқулық ретінде қолдануға лайық.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests