Издательство Эпиграф - Book description Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Жұмақаева Бақыт Дәулетханқызы Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Тарихты оқып үйрену - оқушыларды дербес зерттеу кызметіне талаптандыратын, олардың өз тұжырымдары мен пайымдауларын талдауға ынталандыратын, өз ойын білдіру қабілетін дамытатын белсенді процесс. Қазақстан тарихында болып жатқан бүгінгі бетбұрыс, оның саяси-экономикалық және мәдени-әлеуметтік өміріндегі қайта түлеу, жаңару жұртшылықтың өз халқының тарихына деген ынтасы мен ықыласын тудыруда. Теориялық бай, тарихи жаңа еңбектер жарық көруде. 2003 жылы қабылданған мемлекеттік "Мәдени мұра" бағдарламасы аясында көптеген тарихи еңбектер шықты. Осы бағдарламаның шығыстану секциясы бойынша «Қазақстан тарихы туралы түрік деректемелері» , «Қазақстан тарихы туралы қытай деректемелері» , «История Казахстана в персидских источниках» т.б.с.с. тамаша еңбектер шығуда.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
Tests
Tests