Издательство Эпиграф - Book description Молекулалық биология
Бисенов Утепберген Кушербаевич Молекулалық биология
Оқулықта молекулалық биологияның тарихы мен әдістері қысқаша түрде талданған, сонымен қатар, нуклеидтік қышқылдар мен белоктардың құрамын оқып үйренудің негізгі бағыттары: геномдар мен эукариоттар, вирустар және фагтар, митохондриялар мен хлоропластар құрылымы, елгезек генетикалық элементтер; ДНҚ құрамының зақымдануы мен репарациясы, генетикалық рекомбинацияның молекулалық негізі; РНҚ түрлерінің құрылымы, негізгі молекулалық-генетикалық үрдістерді реттеудің (репликация, транскрипция, трансляция) механизмдері мен ұстанымдары; нуклеин-белоктық өзара әрекеттесуі; жасушалық циклдерді, канцерогенозды және жобаланған жасуша өлімін реттеудің молекулалық механизмдері қарастырылған. Генетикалық инженерия әдістеріне, оның жетістіктері мен болашағына аса маңызды орын берілген. Жоғарғы оқу орындары студенттеріне, биология пәні тереңдете оқытылатын колледждер оқытушылары мен орта мектеп мұғалімдеріне арналған.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests