Издательство Эпиграф - Book description Стандарттау, сертификаттау жане метрология
Баубеков Сабит Стандарттау, сертификаттау жане метрология
Бұл оқулық Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (ҚР МЖМБС 4.05.049-2008) оқу бағдарламасы бойынша, 0104000 - «Кәсіби оқыту» мамандығына сәйкес әзірленген. Стандарттау, сертификаттау және метрология, пәні бойынша білімгерлердің өздік білім деңгейін шыңдауға, метрологияның теориясы мен практикасы, метрологиялық қамтамасыз ету, стандарттау мен сертификаттау жүйесінде жаңа материалды оңай меңгеруіне мүмкіндік жасайды. студенттердің өз бетінше экспериментті жоспарлауға, керекті дәлдікпен өлшеу құралдарын таңдап алуға көмектеседі. Оқулық орта кәсіби мамандар дайындайтын оқу орындарына арналған. Сонымен қатар, жоғарғы оқу орнында оқитын білімгерлеріне де пайдалы.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
Tests
Tests