Описание книги Сот сараптамасы бойынша практикум
list_alt
Содержание
library_books
Текст книги
video_library
Видео лекции
3d_rotation
3D Анимации
emoji_objects
Задачи
live_help
Тесты
Мырзаханова Маржан Нуркеновна
Сот сараптамасы бойынша практикум
Бұл оқу-әдістемелік құралы сабаққа өздігінен дайындалу барысында туындаған мәселелерді оқытушымен талқылау процесінде қол жеткізілген зертханалық сабаққа; сызбалар мен кестелерді таныстыруға; жағдаяттық тапсырмаларды сот-сараптамалық қорытындылар жасай отырып шешуге арналған. Құралда бастапқы білім (дайындық) деңгейін қарастыруға баса назар аударылған, ол тест тапсырмаларынан тұратын тармақтарды пайдалана отырып, тапсырмаларды орындау арқылы жүзеге асырылады (дұрыс жауап берген жағдайда тест бөліктерінің жалпы санының 2/3-нен астамы есептеледі). Бөлім мазмұнын игеруге қажетті көлем мен деңгейге қол жеткізуді бақылау (қорытынды бақылау) жағдаяттық тапсырмаларды шешуді қорғау және кейін оқытушымен бөлім материалы бойынша сұхбаттасу түрінде жүргізіледі. Бұл құрал заң ЖОО мен факультеттерінің өзінің кәсіби деңгейін арттырғысы келетін оқытушылар мен магистранттарына, аспиранттар мен студенттерге арналған.