Издательство Эпиграф - Book description Философия
Алтаев Жакипбек Алтаевич Философия
Оқулық ғылым тарихы мен философиясының ең түбегейлі мәселелерін қамтиды, яғни, ғылым тарихы мен философиясын олардың салааралық байланыстылығын философиялық- методологиялық тұрғыдан қарастырады. Оқулық жоғары оқу орындарының магистранттары мен докторанттарына және ғылым тарихы мен философиясы пәніне жалпы қызығушылық танытушыларға арналған.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests