Book description Химиялық технологияның теориялық негіздері
list_alt
Contents
library_books
Текст книги
video_library
Video lectures
3d_rotation
3D Animations
live_help
Tests
Джанмулдаева Жаныл Кемалдиновна
Химиялық технологияның теориялық негіздері
Оқу құралы жоғары оқу орындарында химия-технологиялық, механикалық және педагогикалық мамандықтар бойынша білім алатын студенттерге арналған. Оқу құралында химиялық өндіріс және оның құрылымы; химиялық өнеркәсіптің шикізат және отын-энергетикалық қорлары, оларды жіктеу және қолдану, энерготехнологиялық жүйелер құру принциптері туралы жалпы мәліметтер; ХТЖ-ң технологиялық операторлары мен байланыстары, моделдері туралы жалпы мәліметтер, ХТЖ-і талдау, синтездеу және оптималдау есептерінің маңызы; ХТП, оларды жіктеу белгілері, ХТП-гі тепе-теңдік және оны есептеу; біртекті, әртекті және әртекті-катализдік процестер, олардың жүру аймағын анықтау әдістемесі, жылдамдығы және оларды үдету жолдары қарастырылған. Әр бөлімнен кейін бақылау сұрақтары берілген. Оқу құралында студенттердің алған білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар және қолданылған әдебиеттер тізімі берілген.