Издательство Эпиграф - Book description Құрылымдық геология
Жунусов Акылбек Асыраркулович Құрылымдық геология
Окулықта жер қыртысындағы шөгінді, магмалық, метаморфтық таужыныстардың жатыс пішіндері,үзіліп – ауысқан қабаттар, қатпарлар мен жарылысты бұзылыстар, қатпарлы зоналар, платформалар мен шеткі ойыстар кұрылымдары қарастырылған. Геологиялық карталар, олардың номенклатурасы жайлы мағлұматтар баяндалған. Оқулық көлеміндегі колданылған арнайы терминдердің глоссарийлері мен қазіргі күндегі қолданыстағы қазақша атаулары берілген. Оқулық геологиялық мамандықтарды меңгеруге талпынған студенттерге, магистранттарға, еңбек жолдарын жаңа бастаған геолог-практиктерге ұсынылады.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests