Издательство Эпиграф - Book description Жеке даму биологиясы
Салмұрзаұлы Руслан Жеке даму биологиясы
Оқулықта әртүрлі топтағы жануарлардың классикалық және қазіргі кездегі жеке даму биологиясының негізгі мәселелері: жыныс клеткаларының пайда болуы, ұрықтану, эмбриогенез, постнатальды даму кезеңі, цитодифференцировка, морфогенездің механизмдері және клондау қарастырылған. Оқулық ЖОО-ның биологиялық, медициналық және ауылшаруашылық мамандықтарының студенттеріне арналған.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Problems
Problems
Tests
Tests