Издательство Эпиграф - Book description Жалпы физиология
Мырзаханов Нуркен Мырзаханович Жалпы физиология
«Жалпы физиология» (оқулық) - еңбегінде автордың қолданбалы психология және физиологияға арналған тәжірибелер жиынтығы қарастырылады. Оқу құралы ғылыми ізденуші қауымға, магистранттар, университет шәкірттеріне және колледжге арналады. Психологиялық процесстердің физиологиялық негіздемесін түсіндіретін орталық нерв жүйесі және жоғарғы нерв жүйесі бойынша бакалаврлар мен магистранттардың өз бетімен орындалатын қолданбалы зерттеу жұмыстары қарастырылып, алынған нәтижелерді сараптау, оның ішінде статистикалық талдау тәсілдері сипатталады. Оқу құралы 50-сурет, 11 кестемен өрнектелген.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests