Издательство Эпиграф - Book description Жалпы гигиена
Токанова Шолпан Ергалиевна Жалпы гигиена
Жалпы гигиена және әскери гигиена пәндерінен жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған даярлама жалпы гигиена және эпидемиология кафедрасында әзірленген. Даярлама медицина университетінің жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, мейірбике ісі, фармация мамандықтары бойынша жалпы гигиена және әскери гигиена пәнінен 2, 3 курс студенттері үшін тәжірибелік сабақтарда және оқытушының көмегімен студенттердің өздік жұмыстарында пайдалануға арналған.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Problems
Problems
Tests
Tests