Издательство Эпиграф - Book description Жалпы химиялық технология
Жакирова Нурбуби Кунпияевна Жалпы химиялық технология
Оқу құралы химиялық технологияға ғылым ретінде және оның зерттеу нысаны– химиялық өндіріске толық түсінік береді. Химиялық технологиядағы процестердің реакция заңдылықтары, теориялық негіздері, химиялық реакторларды таңдау және жүретін процестерге түсінік беру қарастырылған. Химиялық өндірістердегі химиялық–технологиялық жүйелерді модельдеу келтірілген. Қоршаған ортаны қорғаудың технологиялық процестеріне ерекше көңіл бөлінген.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests