Издательство Эпиграф - Book description Радиациялық экология
Жаханов Амангельды Радиациялық экология
Оқулық оқу бағдарламасымен сәйкестірілген және бар¬¬лық медицина жоғарғы оқу орындарының оқытушы¬ла¬рына және студенттеріне, ғылыми қызметкерлерге, биофи¬зик¬терге, радиобиологтарға, дәрігер радиологтарға және көпшілік қауымға арналған.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
Problems
Problems
Tests
Tests