Book description Радиациялық экология
list_alt
Contents
library_books
Текст книги
video_library
Video lectures
emoji_objects
Problems
live_help
Tests
Жаханов Амангельды
Радиациялық экология
Оқулық оқу бағдарламасымен сәйкестірілген және бар¬¬лық медицина жоғарғы оқу орындарының оқытушы¬ла¬рына және студенттеріне, ғылыми қызметкерлерге, биофи¬зик¬терге, радиобиологтарға, дәрігер радиологтарға және көпшілік қауымға арналған.