Издательство Эпиграф - Book description Патофизиология
Нурмухамбетов Адильман Патофизиология
Клиникалық патофизиология оқулығы жоғары медициналық білім беру орындарының студенттеріне, медицина мамандары мен оқытушыларына арналған.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
Tests
Tests