Book description Басқару психологиясы
list_alt
Contents
library_books
Текст книги
video_library
Video lectures
emoji_objects
Problems
live_help
Tests
Оспанова Жанна Багдатовна
Басқару психологиясы
“Басқару психологиясы” элективтік пәнін оқитын медици-налық ЖОО-ның 3 курс студенттеріне арналған оқу құралы. Жағ-дайлық есептер, глоссарий, тесттер, жұмыстық бағдарламаға сәйкес ақпараттық материалдарды қамтиды. Оқу құралы жоғарғы және орта оқу орнында оқитын студенттерге пайдалы болуы мүмкін, сонымен қатар, біліктілігін жоғарлатушы тыңдармандарға, білімін жетілдіруші мамандарға және де өзінің шеберлігін, шеберлік дағдыларын, әлеуметтік мәртебесін кемелдендірушілерге арналған.