Издательство Эпиграф - Book description Басқару психологиясы
Оспанова Жанна Багдатовна Басқару психологиясы
“Басқару психологиясы” элективтік пәнін оқитын медици-налық ЖОО-ның 3 курс студенттеріне арналған оқу құралы. Жағ-дайлық есептер, глоссарий, тесттер, жұмыстық бағдарламаға сәйкес ақпараттық материалдарды қамтиды. Оқу құралы жоғарғы және орта оқу орнында оқитын студенттерге пайдалы болуы мүмкін, сонымен қатар, біліктілігін жоғарлатушы тыңдармандарға, білімін жетілдіруші мамандарға және де өзінің шеберлігін, шеберлік дағдыларын, әлеуметтік мәртебесін кемелдендірушілерге арналған.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
Problems
Problems
Tests
Tests