Book description Биогеохимия және экотоксикология
list_alt
Contents
library_books
Текст книги
video_library
Video lectures
3d_rotation
3D Animations
emoji_objects
Problems
live_help
Tests
Есенаманова Мансия Санаковна
Биогеохимия және экотоксикология
«Биогеохимия және экотоксикология» оқу құралы «Биогеохимия және экотоксикология» пәніне тиісті типтік бағдарламаға сай дайындалған. Оқу құралы Атырау мемлекеттік университеті үшінші курс студенттеріне «Биогеохимия және экотоксикологияның» міндетті бөлігінің жеке тарауларын терең меңгеру үшін арналған. Биогеохимияның негізгі тұжырымдамалары, олардың ғылым ретінде даму сатылары, жер бетіндегі химиялық элементтерінің таралу ерекшеліктері, олардың миграциясы қарастырылады, химиялық элементтердің геохимиялық топтамасы туралы көрініс беріледі. Әдістемелік құралы геохимия, топырақтану, биология пәндерін зерттейтін аралас факультеттердегі студенттерге де пайдалы.