Издательство Эпиграф - Book description Биогеохимия және экотоксикология
Есенаманова Мансия Санаковна Биогеохимия және экотоксикология
«Биогеохимия және экотоксикология» оқу құралы «Биогеохимия және экотоксикология» пәніне тиісті типтік бағдарламаға сай дайындалған. Оқу құралы Атырау мемлекеттік университеті үшінші курс студенттеріне «Биогеохимия және экотоксикологияның» міндетті бөлігінің жеке тарауларын терең меңгеру үшін арналған. Биогеохимияның негізгі тұжырымдамалары, олардың ғылым ретінде даму сатылары, жер бетіндегі химиялық элементтерінің таралу ерекшеліктері, олардың миграциясы қарастырылады, химиялық элементтердің геохимиялық топтамасы туралы көрініс беріледі. Әдістемелік құралы геохимия, топырақтану, биология пәндерін зерттейтін аралас факультеттердегі студенттерге де пайдалы.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
Problems
Problems
Tests
Tests