Издательство Эпиграф - Book description Гидротехникалық құрылымдар
Базарбаев Алмас Гидротехникалық құрылымдар
Оқулық құралда бетоннан соғылған бөгеттер, су қоймасы құрамындағы топырақтан соғылған бөгеттер, өзендерге салынған су алғыш құрылымдар, су тұндырғылар және құм-тас ұстағыш құрылғылар туралы деректер келтіріл-ген. Құрылымдардың су өткізгіштік қабілетін анытау тәсілдері, бөгеттердің орнықтылығын есептеу және құрылым астымен сүзіліп ағатын су ағымын анықтау тәсілдері келтірілген. Сонымен қатар кейінгі кезде гидромелиорация саласында қолана басталған полимер материалдардан жасалған жұмсақ бөгеттер, гидротехникалық құрылымдардың қақпақтары туралы мәліметтер келтірілген.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests